Guziki

Status prawny

Decyzja nr 132/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 1998r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łódź na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

  • Organem prowadzącym jest: Wydział Edukacji Miasta Łodzi.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572.
    z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn.zm.)

Statut I Liceum Ogólnokształcącego

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-11-2018 - Edycja treści.

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-02-2012 - Edycja treści.

15-02-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 655