Guziki

Sposób załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

  • Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.00 – 16.00
  • Sprawy uczniowskie załatwiane są od godz. 9.00 – 14.00

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:

  • Zapisy oraz wypisy uczniów.
  • Wydaje legitymację.
  • Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów.

Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 607