Guziki

Zarządzenia

Lp

Zarządzenie

Data

26

 Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczenia kosztów związanych z realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej  15.09.2017

25

 Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  15.09.2017

24

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania zespołu ds. stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce

05.06.2017

23

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w I LO

10.04.2017

22

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

03.04.2017

21

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego

20.02.2017

20

Zarządzenie nr 2/2017 wprowadzenia w I LO im. M. Kopernika w Łodzi regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

01.01.2017

19

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych

01.01.2017

18

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.09.2016

17

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczenia kosztów związanych z realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej

17.11.2016

16

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku szkoły w terminie 02.11.2016-18.11.2016

03.10.2016

15

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie powołania Szkolnej Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

23.06.2016

14

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

06.06.2016

13

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki w dniu 13.06.2016, część druga godz. 14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

06.06.2016

12

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania zespołu ds. przydziału stypendium za wyniki w nauce w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

03.06.2016

11

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

01.02.2016

10

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

9

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie ustalenia zasad odbywania i rozliczania krajowych podróży służbowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

8

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

7

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie wprowadzenie instrukcji inwentaryzacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

6

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

5

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie ustalenie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

4

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

3

Zarządzenie nr 3/2016 ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

2

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

1

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-11-2017 - Edycja treści.

10-06-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 572