Guziki

Uchwały

Uchwały Rady Pedagogicznej

  • Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze uchwały.
  • Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Pełna treść uchwał znajduje się w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.
  • Księga Protokołów Rady Pedagogicznej przechowywana jest u dyrektora szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-06-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 487