Guziki

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2014/2015 nauka odbywa się w 15 oddziałach, do których uczęszcza 460 uczniów.
Spośród uczniów wybierana jest Rada Samorządu Szkolnego.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.
Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego
Ordynacja wyborcza do RSU
Z członkami RSU można kontaktować się za pomocą strony: https://www.facebook.com/pages/Samorz%C4%85d-Uczniowski-I-LO-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-%C5%81odzi/147689178604400?sk=info&tab=overview

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-10-2013 - Edycja treści.

17-04-2012 - Edycja treści.

11-04-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 730