Guziki

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w bieżącym roku szkolnym liczy 45 osób.
Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców przy I LO im. Kopernika

  • 90-734-Łódź
  • ul. Więckowskiego 41
  • NIP: 727-11-23-468
  • Nr konta: 61 1090 1304 0000 0001 2359 1641 Bank Zachodni WBK

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły:

  • PKO B.P. I Oddz. Łódź

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-04-2012 - Edycja treści.

17-04-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 642