Guziki

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Ewa Wojciechowska

Wejście do gabinetu dyrektora możliwe jest przez sekretariat szkoły.
Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie bip.uml.lodz.pl
Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością
i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kowalska

Gabinet wicedyrektora znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-11-2018 - Edycja treści.

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 725